Tin vắn chứng khoán ngày 7/11

Xem kết quả: /  số bình chọn: 50
Bình thườngTuyệt vời 

Những thông tin đáng chú ý ngày 7/11/2011 về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

* Ngày 3/11/2011 Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có công văn số 2029/2011/SGDHCM-NY nhắc nhở Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (mã TV1-HSX) về việc chậm trễ công bố thông tin Nghị Quyết Hội đồng Quản trị.

* Ngày 7/11/2011, 2.609.765 cổ phiếu phát hành thêm của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (mã TV1-HSX) chính thức giao dịch trên HSX. Đây là số cổ phiếu phát hành chi trả cổ tức năm 2010 cho cổ đông hiện hữu theo Thông báo số 789/2011/TB/SGDHCM.

* Từ ngày 11/11/2011 - 31/1/2012, Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam (mã BIC-HSX) đăng ký mua 2.000.000 cổ phiếu, làm cổ phiếu, số cổ phiếu quỹ dự kiến sẽ nắm giữ sau giao dịch là 2.000.000 cổ phiếu.

* Từ ngày 10/11/2011 - 31/12/2011,  ông Nguyễn Đắc Đoàn - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần chiếu xạ An Phú (mã APC-HSX) đăng ký bán 25.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 25.000 cổ phiếu, nhằm giải quyết tài chính cá nhân.

* Từ ngày 9/11/2011 - 9/1/2012, Công ty TNHH Đầu tư Kinh Đô, tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Kinh Đô (mã KDC-HSX) đăng ký bán 1.600.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 11.713.512 cổ phiếu, nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 9/11/2011 - 9/1/2012, bà Vũ Thị Hoa - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại DIC (mã DIC-HSX) đăng ký bán 200.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 46.50 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 8/11/2011 - 8/1/2012, Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Cao su Việt Nam, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Chương Dương (mã CDC-HSX) đăng ký mua 400.000 cổ phiếu, đăng ký bán 400.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ còn 3.271.560 cổ phiếu, chiếm 21,87% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 8/11/2011 - 31/12/2011, ông Nguyễn Đắc Hưng, em ông Nguyễn Đắc Đoàn - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần chiếu xạ An Phú (mã APC-HSX) đăng ký bán hết 2.700 cổ phiếu, nhằm giải quyết tài chính cá nhân.

* Ngày 7/12/2011, Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (mã DHG-HSX) tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tăng vốn đầu tư Nhà máy Tân Phú Thạnh từ 506 tỷ lên 676 tỷ đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/11; ngày đăng ký cuối cùng là 21/11. Ngày thực hiện xin ý kiến cổ đông là 30/11 - 20/12/2011.

* Từ ngày 31/8/2011 - 31/10/2011, Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long giang (mã LGL-HSX) đăng ký mua 1.000.000 cổ phiếu, đăng ký bán 1.000.000 cổ phiếu, đã mua 30.180 cổ phiếu, đã bán 0 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua bán hết là do giá co biến động, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 2.717.590 cổ phiếu, chiếm 13,43% vốn điều lệ.

* Từ ngày 24/10/2011 - 26/10/2011, ông Hồ Thái Hà - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Nam (mã TNA-HSX) đã bán 20.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 125.000 cổ phiếu, chiếm 1,56% vốn điều lệ, nhằm giải quyết tài chính cá nhân.

* Từ ngày 18/10/2011 - 31/10/2011, bà Dương Thị Liên Hương, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Khai thác và chế biến Khoáng sản Bắc Giang (mã BGM-HSX) đã mua 1.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 108.000 cổ phiếu, chiếm 0,64% vốn điều lệ, nhằm mua và bán cổ phiếu.

* Từ ngày 14/10/2011 - 21/10/2011, bà Nguyễn Thị Xuyến, chị bà Nguyễn Thị Mai Hương - Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai (mã LCM-HSX) đã mua 1.000 cổ phiếu, đã bán 1.000 cổ phiếu, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 0 cổ phiếu.

* Từ ngày 31/8/2011 - 31/10/2011, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần MT GAS (mã MTG-HSX) đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, đăng ký bán 500.00 cổ phiếu, đã mua 0 cổ phiếu, đã bán 38.000 cổ phiếu. Nguyên nhân không mua bán hết là do giá biến động không phù hợp với mục tiêu đề ra, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 676.290 cổ phiếu, chiếm 5,64% vốn điều lệ.

* Ngày 2/11/2011, Asiavantage Global Limited, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (mã NTL-HSX) đã bán 656.770 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 5.270.630 cổ phiếu, chiếm 8,57% vốn điều lệ.

* Công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp & dân dụng dầu khí (mã PXI-HSX) thông báo ông Nguyễn Khoa - Phó giám đốc công ty đã thuyên chuyển công tác sang đơn vị khác, từ ngày 2/11/2011.

* Từ ngày 14/9/2011 - 3/11/2011, ông Lê Quang Hiệp - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, cha ông Lê Công Nghiệp - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô thành (mã DTT-HSX) đăng ký mua 200.000 cổ phiếu, đăng ký bán 200.000 cổ phiếu, số cổ phiếu sẽ nắm giữ là 857.000 cổ phiếu, chiếm 10,51% vốn điều lệ, nhằm đầu tư.

* Từ ngày 8/11/2011 - 6/1/2012, Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (mã NBP-HNX) đăng ký bán 1.378.900 cổ phiếu, đăng ký mua 500.000 cổ phiếu, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

* Từ ngày 11/10/2011 - 3/11/2011, ông Lưu Huy Hồng Phúc, con ông Lưu Huy Biên - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Sông Đà (mã SIC-HNX) đã mua 50.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu nắm giữ lên 180.000 cổ phiếu, chiếm 2,25% vốn điều lệ.

* Từ ngày 8/11/2011 - 30/12/2011, ông Lưu Huy Hồng Phúc, con ông Lưu Huy Biên - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Sông Đà (mã SIC-HNX) đăng ký mua 50.000 cổ phiếu, nhằm tăng số lượng nắm giữ.

* Từ ngày 10/11/2011 - 9/1/2012, ông Nguyễn Thiện Nhân - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (mã DBT-HNX) đăng ký mua 5.000 cổ phiếu, nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 8/11/2011 - 6/1/2012, ông Trần Quang Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng (mã DPC-HNX) đăng ký mua 20.000 cổ phiếu, nhằm tăng tỷ lệ nắm giữ.

* Từ ngày 8/11/2011 - 7/12/2011, ông Nguyễn Giang Nam - Nhân viên công bố thông tin Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (mã VIG-HNX) đăng ký bán hết 20.100 cổ phiếu, chiếm 0,06% vốn điều lệ, nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

* Từ ngày 9/11/2011 - 9/1/2012, Công ty Cổ phần PVI (mã PVI-HNX) đăng ký mua 2.657.800 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ. Nguồn vốn dùng để mua cổ phiếu quỹ lấy từ thặng dư vốn và lợi nhuận để lại. Nguyên tắc xác định giá là theo giá thị trường và tối đa bằng giá trị sổ sách. Phương thức giao dịch là thỏa thuận và khớp lệnh.

* Từ ngày 7/11/2011 - 2/12/2011, ông Đào Xuân Tuất - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (mã HGM-HNX) đăng ký bán 5.000 cổ phiếu, đăng ký mua 5.000 cổ phiếu, nhằm giải quyết kinh tế gia đình.

* Từ ngày 10/11/2011 - 9/2/2012, Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Tp. HCM (mã SGD-HNX) đăng ký mua 200.000 cổ phiếu, nâng số cổ phiếu quý hiện sẽ nắm giữ lên 300.000 cổ phiếu. Nguồn vốn dùng để mua cổ phiếu quỹ lấy từ quỹ đầu tư phát triển. Nguyên tắc xác định giá là căn cứ theo giá thị trường tại thời điểm mua.

* Công ty Cổ phần khoáng sản Hòa Bình (mã KHB-HNX) thông báo bổ nhiệm bà Đỗ Thị Cẩm Thúy, vợ cố Chủ tịch Đoàn Quốc Tuấn vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị thay thế vị trí của cố Chủ tịch Đoàn Quốc Tuấn, kể từ ngày 1/11/2011.

* Từ ngày 30/8/2011 - 28/10/2011, bà Hà Thị Thơm, vợ ông Đặng Văn Phúc - Ủy viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Lilama 45.4 (mã L44-HNX) đăng ký mua 40.000 cổ phiếu, đã mua 3.000 cổ phiếu. Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký là do diễn biến thị trường không tốt, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 19.836 cổ phiếu, chiếm 0,5% vốn điều lệ.

* Từ ngày 20/12/2011 - 10/1/2012, Công ty Cổ phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức (mã TMC-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2011 bằng tiền mặt với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).

* Công ty Cổ phần Hóa dầu Petrolimex (mã PLC-HNX) thông báo trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15% (100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 15/11; Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 11/11/2011.

* Ngày 28/11/2011, Công ty Cổ phần Vận tải Ngoại Thương (mã VNF-HNX) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2011 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng).

* Từ ngày 7/9/2011 - 1/11/2011, ông Nguyễn Thiện Nhân - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (mã DBT-HNX) đăng ký mua 5.000 cổ phiếu, đã mua 400 cổ phiếu. Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký là do giá giao dịch trên thị trường chưa đạt mức kỳ vọng, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 3.710 cổ phiếu, chiếm 0,12% vốn điều lệ.

* Từ ngày 1/9/2011 - 28/10/2011, bà  Kim Thu Trang, con bà Đỗ Thị Thủy - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (mã CTS-HNX) đăng ký bán 24.000 cổ phiếu; đăng ký mua 100.000 cổ phiếu, đã bán 8.000 cổ phiếu, đã mua 7.000 cổ phiếu, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 23.000 cổ phiếu, chiếm 0,03% vốn điều lệ.

* Ngày 31/10/2011, ông Bùi Đình Đông - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 6 (mã SD6-HNX) đã bán 12.700 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ còn 50 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 6 (mã SD6-HNX) bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Đại là thành viên Hội đồng Quản trị thay cho ông Trương Thế Thuận và là người đại diện quản lý phần vốn 10 tỷ của Công ty Cổ phần Sông Đà 9 tại Công ty.

* Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (mã TV2-HNX) thông báo ông Nguyễn Việt Dũng thôi đảm nhận chức vụ Phó tổng giám đốc để giữ chức Trưởng Ban quản lý Dự án Nhiệt Điện 3, kể từ ngày 1/11.

 

Nguồn vneconomy

 

Tài Chính - Kế Toán

Giá vàng ổn định cuối tuần Giá vàng ổn định cuối tuần Sau nhiều “sóng gió” trong tuần, giá vàng trong nước sáng nay...
Canada không đóng góp cứu trợ tài chính châu Âu Canada không đóng góp cứu trợ tài chính châu Âu Thủ tướng Canada Stephen Harper cho biết chính phủ của ông không...
Tin vắn chứng khoán ngày 7/11 Tin vắn chứng khoán ngày 7/11 Những thông tin đáng chú ý ngày 7/11/2011 về doanh nghiệp trên...
Bộ Tài chính sắp công bố kết quả thanh tra giá xăng dầu Bộ Tài chính sắp công bố kết quả thanh tra giá xăng dầu 3 tổ công tác của Bộ vừa hoàn tất việc kiểm tra tình hình...

Góc Doanh Nhân

Bầu Đức: Đừng ngộ nhận về bằng đại học Bầu Đức: Đừng ngộ nhận về bằng đại học Thi trượt đại học 3 lần nhưng Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai - ông...
Nữ CEO đầu tiên trong lịch sử 100 năm của IBM Nữ CEO đầu tiên trong lịch sử 100 năm của IBM Nữ CEO của các doanh nghiệp may mặc, hóa mỹ phẩm, kinh doanh nhà...
Những cột mốc đáng nhớ trong đời Steve Jobs Những cột mốc đáng nhớ trong đời Steve Jobs Hôm qua (5/10), Steve Jobs, cựu giám đốc điều hành kiêm đồng...
CEO Nhaccuatui khởi nghiệp với 10 USD CEO Nhaccuatui khởi nghiệp với 10 USD Từ một website "làm cho vui", chàng trai trẻ Nhan Thế Luân đã...

Tin Bất Động Sản

Sắp khởi công tuyến đường sắt đô thị Bến Thành- Suối Tiên Sắp khởi công tuyến đường sắt đô thị Bến Thành- Suối Tiên Vào ngày 28/8 tới, tuyến đường sắt đô thị đầu tiên ở...
Bong bóng bất động sản… xì hơi Bong bóng bất động sản… xì hơi Địa ốc Dầu khí (PVL) chấp nhận hạ 35% giá căn hộ Petro...
Ám ảnh nợ xấu bất động sản Ám ảnh nợ xấu bất động sản Các doanh nghiệp bất động sản đang gặp khó khi phải bán tháo...
Thị trường bất động sản ảm đạm: Thời điểm hút vốn đầu tư ngoại? Thị trường bất động sản ảm đạm: Thời điểm hút vốn đầu tư ngoại?  Thị trường bất động sản (BĐS) Việt Nam đang rơi vào tình...

Dịch Vụ Doanh Nghiệp

Dịch vụ Ke toanKhai thue dien tu cùng dịch vụ Thanh lap cong tyDich vu ke toan thue giúp các chủ doanh nghiệp mới Thanh lap cong ty có ngay nghiệp vụ Ke toan doanh nghiep để Dang ky kinh doanh mọi ngành nghề mong muốn. Với việc sử dụng Phan mem ke toan hiệu quả, doanh nghiệp sẽ bớt đi nhiều chi phí nhân công và tránh được những sai sót về bút toán không đáng có. Dịch vụ Thanh lap cong ty gia re giúp bạn Dang ky kinh doanhThanh lap doanh nghiep, Thanh lap cong ty nhanh chóng, đơn giản với chi phí tối thiểu và hiệu quả tối đa.